Advokátska kancelária Varinský & Kožák bola založená v roku 2012 s cieľom nadviazať na predchádzajúcu advokátsku prax jej zakladateľov ako samostatných advokátov. Spojením našich síl sme tak pripravení zabezpečiť svojim klientom efektívne poskytovanie právnych služieb vo všetkých kľúčových oblastiach súkromného i verejného práva. Našou snahou je vytvorenie modernej a dynamickej advokátskej kancelárie, založenej na rešpektovaní tradičných hodnôt advokácie. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás absolútnou prioritou ochrana a presadzovanie práv a oprávnených záujmov našich klientov. Pri svojej činnosti pritom kladieme dôraz predovšetkým na odbornosť a účelnosť poskytovaných právnych služieb, no v neposlednom rade i na zabezpečenie maximálnej úrovne diskrétnosti, za súčasného zachovania cenovej dostupnosti poskytovaných služieb. Spolupráca s našimi klientmi je preto vždy založená na vzájomnej dôvere, korektnom prístupe a serióznom jednaní. Sme presvedčení, že práve vďaka tomu sa nám darí budovať pevné partnerské vzťahy, ktoré sú vyjadrené spokojnosťou našich klientov.
Bude naším potešením, ak sa medzi nich zaradíte i vy..