Insolvenčné právo a exekúcie

  • právne poradenstvo pri hroziacej alebo existujúcej platobnej neschopnosti
  • príprava a podanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • právne zastupovanie klientov v konkurznom konaní a v exekučnom konaní