Nehnuteľnosti

  • príprava a realizácia všetkých právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľností – zmluvy o prevode vlastníctva (najmä kúpne, darovacie, zámenné zmluvy), nájomné zmluvy, záložné zmluvy.
  • právne poradenstvo pri výstavbe nehnuteľností, počnúc analýzou stavebného pozemku, posúdením a prípravou kompletnej zmluvnej dokumentácie so stavebnou spoločnosťou, až po zastupovanie v územnom či stavebnom konaní.
  • dlhodobá správa nehnuteľného majetku klienta – komplexný servis zahŕňajúci prípravu zmluvnej dokumentácie, správu využívania majetku klienta na ním stanovený účel, zabezpečenie všetkých jednaní s tretími osobami, ako aj vymáhanie prípadných nárokov klienta.